Adwokat Ignacy Żytkowski

Informacje, porady, praktyka.

Month: Grudzień 2017

Życzenia noworoczne.

Prawo, jak każda dziedzina życia, przechodziło na przestrzeni wieków liczne ewolucje i rewolucje. Czym jest prawo? Jakie jest jego źródło? Jak należy je stosować? Jakie prawo powinno być, do czego dążyć? Refleksja nad prawem, nad jego istotą, towarzyszy człowiekowi od czasów starożytnych, a różne okresy historyczne i różne kultury przynoszą odmienne odpowiedzi na te podstawowe pytania. Czasem rozwijają dorobek poprzednich pokoleń, a czasem całkowicie przekreślają to, co dotychczas powiedziano i proponują zupełnie nowe koncepcje.

Read More

Trudności w realizowaniu kontaktów.

Gdy już sąd rozstrzygnie o sposobie utrzymywania kontaktu z dzieckiem, pozostaje jeszcze rzecz, która w praktyce może być równie trudna co przebieg samego postępowania sądowego, a mianowicie realizacja tych kontaktów. Osoby, u których dziecko stale przebywa, często starają się utrudnić realizowanie orzeczenia sądowego. Również osoba, na rzecz której doszło do ustalenia kontaktów, może je wykonywać w sposób sprzeczny z orzeczeniem sądu. Jakie są wówczas możliwości przeciwdziałania? Zapraszam do lektury.

Read More

Sądowe ustalanie kontaktów z dzieckiem.

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem z oczywistych względów należą do tych, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Zapraszam do lektury wpisu, z którego dowiedzą się Państwo co sąd powinien brać pod uwagę kontakty te ustalając.

Read More

Odszkodowania dla działaczy opozycji antykomunistycznej-senackie nowelizacje ustawy.

W maju 1991 r. weszła w życie ustawa, która z mocy prawa uznawała za nieważne orzeczenia wydane przez komunistyczne władze w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1956 r., jeżeli orzeczenie było wydane w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Jednocześnie ustawa wprowadzała możliwość ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które wynikły z wykonania takiego orzeczenia. W najbliższym czasie czekają nas dwie istotne zmiany w.w. ustawy. Zapraszam do lektury.

Read More