Problemy ze ściąganiem należności od kontrahentów to częsty problem przedsiębiorców. Gdy nie da się należności odzyskać na drodze polubownej, zostaje droga sądowa, a dalej egzekucja komornicza. Często i to okazuje się być bezowocne i przedsiębiorca pozostaje z wierzytelnością, której nie jest w stanie odzyskać. Równie często jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu czy na drogę egzekucji komorniczej widać, że wierzytelności nie da się ściągnąć, a jednocześnie jest ona tak niska, że wchodzenie w dalsze koszty jest po prostu bezcelowe. Częściowym zminimalizowaniem strat w takiej sytuacji jest możliwość wpisania wierzytelności odpisanych jako nieściągalne w koszty uzyskania przychodu. Jakie warunki muszą być spełnione by było to możliwe? Zapraszam do lektury.

Read More