W maju 1991 r. weszła w życie ustawa, która z mocy prawa uznawała za nieważne orzeczenia wydane przez komunistyczne władze w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1956 r., jeżeli orzeczenie było wydane w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Jednocześnie ustawa wprowadzała możliwość ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które wynikły z wykonania takiego orzeczenia. W najbliższym czasie czekają nas dwie istotne zmiany w.w. ustawy. Zapraszam do lektury.

Read More