Prawo, jak każda dziedzina życia, przechodziło na przestrzeni wieków liczne ewolucje i rewolucje. Czym jest prawo? Jakie jest jego źródło? Jak należy je stosować? Jakie prawo powinno być, do czego dążyć? Refleksja nad prawem, nad jego istotą, towarzyszy człowiekowi od czasów starożytnych, a różne okresy historyczne i różne kultury przynoszą odmienne odpowiedzi na te podstawowe pytania. Czasem rozwijają dorobek poprzednich pokoleń, a czasem całkowicie przekreślają to, co dotychczas powiedziano i proponują zupełnie nowe koncepcje.

Ta refleksja prowadzi do powstania i rozwoju nauk prawniczych, których przedmiotem są podstawowe aspekty funkcjonowania prawa i, szerzej, państwa: filozofia prawa oraz teoria prawa i państwa. Czy wiedza z zakresu tych nauk jest potrzebna tym, którzy na co dzień prawem się nie zajmują?

Od dwóch lat trwa w Polsce spór, który w zakresie prawa stał się w mojej ocenie sporem o rzeczy fundamentalne. Życzę Wam moi czytelnicy, abyście w nowym roku znaleźli również czas na refleksję o tym, czym jest prawo i czemu ma służyć, co oznaczają podstawowe pojęcia jak wolność czy sprawiedliwość, abyście opowiadając się po jednej ze stron sporu politycznego, nie tracili z oczu również tego elementu naszego życia. Wierzę, że wiedza i refleksja nad tym, jak pojmowano prawo w przeszłości i jakie były tego praktyczne konsekwencje, da szerszą perspektywę i pozwoli nam bardziej świadomie uczestniczyć w tym, co jest teraz.

Wszystkiego dobrego w 2018 roku!