Dzisiaj krótki wpis o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu. Czym różnią się te dwa pojęcia? Zapraszam do lektury.

Dla łatwiejszego rozróżnienia tych dwóch pojęć warto powiązać je z dwoma innymi pojęciami: odszkodowanie ze szkodą, zaś zadośćuczynienie z krzywdą.

To proste zestawienie pokazuje zasadniczą różnicę między tymi dwoma pojęciami i  ich istotę. Odszkodowanie jest to świadczenie, którego można domagać się za szkodę, czyli uszczerbek w majątku. Szkoda ma zawsze charakter wymierny i prowadzi do uszczerbku w majątku osoby poszkodowanej. W sytuacji szkody zawsze będziemy w stanie podać jej wartość. Np. w przypadku kradzieży 1000 zł szkoda będzie wynosiła 1000 zł, w przypadku zniszczenia telefonu o wartości 2500 zł szkoda będzie wynosiła 2500 zł. Domaganie się odszkodowania, to domaganie się przywrócenia wartości swojego majątku do stanu sprzed zdarzenia powodującego szkodę.

Odmienna sytuacji zachodzi w przypadku zadośćuczynienia, które związane jest z krzywdą, a więc czymś niewymiernym, czymś co z definicji nie ma określonej wartości. Klasycznym przykładem jest zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w skutek uszkodzenia ciała. Pomijając ewentualne koszty leczenia, których zwrot będzie przysługiwał w ramach odszkodowania, można domagać się świadczenia pieniężnego za doznany ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, utracone możliwości funkcjonowania itp. Zadośćuczynienie jest więc instytucją, za pomocą której możemy dochodzić rekompensaty za doznane cierpienia.